25.04.2013
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за рік, що закінчився 31 грудня 2012 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» ЗА 2012 РІК

Пояснення розбіжностей між формами звітів фінансової звітності за 2012 р., складених за МСФЗ та формами, наведеними у річному звіті емітента
 
Copyright © 2007-2010
«Новомосковский завод железобетонных изделий». Все права защищены.
Копирования всех состовляющих частей сайта в какой бы то ни было форме без разрешения владельца авторских прав запрещено.