07.10.2016
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Шановні акціонери!   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Новомосковський завод залізобетонних виробів», код ЄДРПОУ 01033409, юридична адреса – 51217, вул.. Заводська, 1,смт.. Меліоративне, район Новомосковський, область Дніпропетровська (надалі - Товариство) повідомляє Вас, що 14 листопада.2016 року об 11.00 годині за адресою: вул.. Заводська, 1,смт.. Меліоративне, район Новомосковський, область Дніпропетровська, зал засідань, 51217, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбудеться 14 листопада 2016 року з 11.00 год. до 11.50 год. за адресою: вул.. Заводська, 1,смт.. Меліоративне, район Новомосковський, область Дніпропетровська, зал засідань, 51217 . Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 08 листопада 2016р. відповідно до Закону України «Про депозитарну систему України». Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства. Під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, що виносяться на голосування. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів з понеділка по п’ятницю - з 08:00 год. до 16:00 год., обідня перерва з 12.00 год. до 13.00 год. за адресою: вул.. Заводська, 1,смт.. Меліоративне, район Новомосковський, область Дніпропетровська, 51217. Відповідальна за ознайомлення з матеріалами зборів особа – Виконуючий обовязки голови правління Товариства Логвиненко Віктор Миколайович або інша особа, яка у день ознайомлення акціонера з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, виконуватиме обов’язки голови правління Товариства згідно довіреності, наказу, рішення Наглядової ради Товариства тощо. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://www.zhbi.com.ua/     Перелік питань, що виносяться на голосування (проект порядку денного): 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів . 2. Про передачу в оренду нерухомого та рухомого майна (основні засоби) Товариства на термін більше ніж на 1 (один) рік Наглядова рада товариства     Телефон для довідок: (097)7284514
 
Copyright © 2007-2010
«Новомосковский завод железобетонных изделий». Все права защищены.
Копирования всех состовляющих частей сайта в какой бы то ни было форме без разрешения владельца авторских прав запрещено.