10.10.2016
Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: По першому питанню порядку денного: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб – Олійник Тетяна Олексіївна – голова комісії; Драган Зінаїда Семенівна; Савчук Оксана Іванівна. – члени комісії. По другому питанню порядку денного: Передати в оренду нерухоме та рухоме майно (основні засоби) Товариства на термін більше ніж на 1 (один) рік, надати повноваження Наглядовій раді Товариства по затвердженню умов договору по передачі в оренду нерухомого та рухомого майна (основні засоби) Товариства,надати повноваження Голові правління Товариства на укладання договору по передачі в оренду нерухомого та рухомого майна (основні засоби) Товариства.
 
Copyright © 2007-2010
«Новомосковский завод железобетонных изделий». Все права защищены.
Копирования всех состовляющих частей сайта в какой бы то ни было форме без разрешения владельца авторских прав запрещено.