02.05.2019
ПРОТОКОЛ № 1/2019 Чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГОАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА НОВОМОСКОВCЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
 
30.04.2019
Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 
30.04.2019
Положення про загальні збори акціонерів, Полождення про виконавчий орган товариства, Положення про наглядову раду товариства
 
30.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб
Протокол №1/2019 Чергових загальних зборів товариства
Протокол №30-04-19 засідання наглядової ради дата розміщення
Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
 
30.04.2019
Відомості про зміну складу посадових осіб (01033409 30.04.2019р.) наглядова рада
Положення про виконавчий орган товариства, Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду
 
25.04.2019
Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

Аудиторський звіт незалежного аудитора, щодо річної фінансової звітності, станом на 31 грудня 2018р.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ»

 
Страницы: 1  2  3  -4-  5  6  7  8  9  10 
 
Copyright © 2007-2010
«Новомосковский завод железобетонных изделий». Все права защищены.
Копирования всех состовляющих частей сайта в какой бы то ни было форме без разрешения владельца авторских прав запрещено.