10.10.2016
Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів
Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів: По першому питанню порядку денного: Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб – Олійник Тетяна Олексіївна – голова комісії; Драган Зінаїда Семенівна; Савчук Оксана Іванівна. – члени комісії. По другому питанню порядку денного: Передати в оренду нерухоме та рухоме майно (основні засоби) Товариства на термін більше ніж на 1 (один) рік, надати повноваження Наглядовій раді Товариства по затвердженню умов договору по передачі в оренду нерухомого та рухомого майна (основні засоби) Товариства,надати повноваження Голові правління Товариства на укладання договору по передачі в оренду нерухомого та рухомого майна (основні засоби) Товариства.
 
07.10.2016
ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
Шановні акціонери!   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Новомосковський завод залізобетонних виробів» повідомляє Вас, що 14 листопада.2016 року об 11.00 годині за адресою: вул.. Заводська, 1,смт.. Меліоративне, район Новомосковський, область Дніпропетровська, зал засідань, 51217, відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.   Телефон для довідок: (097)7284514
 
21.04.2016
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента рік станом на 01 січня 2016 року

Перелік афілійованих осіб станом на 01 січня 2016 року

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за рік, що закінчився 31 грудня 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 
27.04.2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» за 2014 рік

 
15.04.2015
Сдадим в аренду территорию предприятия, складские и производственные помещения. Хорошая транспортная развязка.
 
07.04.2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
 
Страницы: 1  2  3  4  5  -6-  7  8  9 
 
Copyright © 2007-2010
«Новомосковский завод железобетонных изделий». Все права защищены.
Копирования всех состовляющих частей сайта в какой бы то ни было форме без разрешения владельца авторских прав запрещено.