21.04.2016
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента рік станом на 01 січня 2016 року

Перелік афілійованих осіб станом на 01 січня 2016 року

Фінансова звітність, підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) за рік, що закінчився 31 грудня 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

 
27.04.2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОВОМОСКОВСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» за 2014 рік

 
15.04.2015
Сдадим в аренду территорию предприятия, складские и производственные помещения. Хорошая транспортная развязка.
 
07.04.2015
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
 
06.01.2015
Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Перелік афілійованих осіб станом на 01 січня 2015 року

 
17.09.2013
ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Новомосковський завод залізобетонних виробів»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Новомосковський завод залізобетонних виробів»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Новомосковський завод залізобетонних виробів»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Новомосковський завод залізобетонних виробів»

СТАТУТ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Новомосковський завод залізобетонних виробів»

 
Страницы: 1  2  3  4  5  6  -7-  8  9  10 
 
Copyright © 2007-2010
«Новомосковский завод железобетонных изделий». Все права защищены.
Копирования всех состовляющих частей сайта в какой бы то ни было форме без разрешения владельца авторских прав запрещено.